Renseanlæg - sådan renses spildevand

’Brugt’ vand indeholder forskellige stoffer fra husholdninger og virksomheder – og kaldes også ’spildevand’. Det ”rå” spildevand er en ”suppe” med mange forskellige stoffer i. De forskellige stoffer kan i store mængder have skadelig virkning, hvis de ledes urenset ud i vandmiljøet. Derfor skal spildevandet gå igennem et renseanlæg, inden det får lov til at løbe ud i havet.

Sådan renses spildevandet på renseanlæg - intro-film