Klima

Klimaet og vejret forandrer sig. Havene stiger og oversvømmer lavtliggende områder. Voldsomme storme og skybrud kræver nye kloakker og gode renseanlæg. Det kræver også at vi tænker os om. Samtidig bliver rent vand mere og mere kostbart, fordi der kommer flere og flere mennesker og fordi byerne bliver større. Flere mennesker får køkken og bad. Industri og landbrug kræver mere vand fordi der skal laves mere mad. Vi bliver nødt til at tænke over hver dråber vi bruger.

Drivhuseffekt - læs mere

Klimaændringer - læs mere